Vita

Jarle Rosseland f. 1952 i Bergen, bosatt i Oslo. Tilknyttet Hardingpuls, BBK, NBK og NG. Var i mer enn 20 år bosatt i Drammen.

UTDANNING

Siden tidlig barndom elev av far Inggard Rosseland og flere av hans samtidige under oppveksten på Ekely kunstnerkoloni i Oslo. Selvstudier og deltagelse kroki i Munch atelieret, samt trykket Lito og Lino-snitt i atelierets grafikk verksted. Yngste deltager på Høstutstillingen 18år, 1970.
1970 – 1973 Silvermine Guild of Artists, Connecticut under professor Gabor Peterdi ved Yale University, Hayter tekniker, USA.
1970 – 1973 Sommersemestre ved Atelier Nord under Anne Breivik, Oslo.
Selvstudier, multikunstner, tilknyttet internasjonale kunstnermiljøer: USA, Frankrike, Spania, Croatia, Slovenia, Israel og Japan.

Om Jarle Rosseland:

For Jarle Rosseland har tiden aldri stått stille. Han har hele tiden fornyet seg med en uendelig idérikdom. Han deltok 18år gammel på Høstutstillingen og holdt sine første separatutstillinger i Århus og UKS året etter. Kunstnerfaren Inggard Rosseland mente han måtte komme seg ut for ikke å la seg påvirke for mye av miljøet i Norge. Han har arbeidet på mange kontinent, ofte med andre paletter enn den norske. Det er likevel slik at livet ute, lengselen etter eget land, la grunnlaget for et særlig skarpsynt for de klare norske fargene og norsk egenart. Han var tidlig ute og møtte motgang for det. Det sanselige enkle fargelandskapet som nå er vanlig har ikke alltid vært akseptert. Christian K. Narkiewicz-Laine, president i The Chicago Athenaeum Museum of modern architecture, art and design, sier det slik:
  «Det er alene en anerkjent norsk samtidskunstner som vektlegger den rike arven av nordisk tradisjon – både den metafysiske, historieverden, kunst, landskap og de nordiske folks åndelige bestrebelser som går tilbake til Vikingtiden.
   Jarle Rosseland har lykkes i og levendegjøre denne rike tradisjonen i sine malerier, sin grafikk, i skulpturer og billedvev ved å bringe tilskueren nærmere til det som har inspirert norske forfattere, diktere, malere og handverker gjennom generasjoner.
Kunsten hans, kompleks, gjennomarbeidet, spirituell og opphøyet har blitt vist I gallerier og museer verden over og har representert en ny forståelse for hvordan skandinavisk historie, og da særlig den norske, har formet og definert denne unike kulturen ved Europas nordligste grense.”

VIRKSOMHET OG PRODUKSJON, i utvalg.

2019 Galleri Arktiske Årstider, avd. Tinden, Vesterålen, Norway2016 til 2019 arbeider med malerier og grafikk til ny vandreutstilling i forbindelse med bokutgivelse. The Metropolitan Arts Press. The Chicago Athenaeum Museum. USA.   2015 Galleri Puls, Norheimsund, Galleri Athene, Krutthuset, Stavern. Galleri Varden, Jeløy, Moss. Norge2014 Sunndal Kunstlag, Sunndalsøra, Norge2013 Utstilling i Shibunkaku Gallery, Kyoto, Japan.2011 Oppdrag Kors til kirken på Røykholt, utendørs  h. 6m, Island. Ferdigstilles 2012.2010 Åpning av permanent Rosseland samling, Finvåg i Vesterålen. Utstilling North Park Universcity,  gjesteprofessor og foreleser, Chicago, USA.2007 – 2009 oppdrag permanent Rosseland samling Galleri Finvåg, Vesterålen. 2006 Utsmykning Fred Olsen, Boudicca, Oppdrag Nobel Fredspris Diplomer.2005 – 2002, Prosjektarbeid, Livets Tre. Utstilling The Chicago Athenaeum Museum, Galena USA.
Gjesteprofessor ved North Park University, Chicago. Oppdrag skulptur Kongsberg Våpenfabrikk. Jubileumsutstilling Galleri Kjeldås, Oslo.
2001 Illustrert bok for professor Yoshiyasu Ono, Japan. Art from the Hart, Chicago Athenaeum Museum1999 -2000, design – vinetiketter for Tysk, Italiensk og  Franske vin og konjakkprodusenter.
Skulptur «Vinland” 20 tonn stein fra Norge. The Chicago Athenaeum International Sculpturepark, USA
Museet har en samling av 19 malerier samt 25 grafiske blad, illustrasjoner til Krigsskolens 250 års jubileet hvorav ett motiv var offisiell gave til president Bill Clinton under statsbesøket i Norge 99.

Short CV – 2012.

Jarle Rosseland, b. 1952, resident in Oslo Norway.
Jarle Rosseland was borne in Bergen Norway but grew up at Ekely in Oslo. Edvard Munch’s property donated to become northern Europe’s largest artist community at the time. He was since early childhood a student by his artist father Inggard Rosseland and several of his contemporaries. Jarle Rosseland exhibited at the government’s autumn show 18 years old.
 Education: 1970 – 1973 studied under Professor Gabor Peterdi by Silvermine Guild of Artists in Connecticut and at Yale University, Hayter techniques, USA. 1970 – 1973, summer semester at Atelier Nord by Anne Breivik, Oslo Norway. Self-studies, multi artist, associated with international artist communities in the USA, Europe and Asia. He has held more than 300 exhibitions whereof 21 in National Museums.

SELECTED ACTIVITIES AND PRODUCTION.

 2019 Galleri Arktiske Årstider, avd. Tinden, Vesterålen, Norway216 – 2019 working extencively on a new travel – exhibition, paintings and prints, connected withthe publishing of a biography and art book at The Metropolitan Arts Press. The Chicago Athenaeum Museum USA.
2015 Galleri Puls Norheimsund, Galleri Athene Drammen, Krutthuset Stavern, Galleri Varden Jeløy, Moss – Norway   2014 Sunndak Kunstlag, Sunndalsøra, Norway2013 Exhibition at Shibunkaku Gallery, Kyoto, Japan.
2012. July 29th. The inauguration of the cross designed for the church at Reykholt, Iceland. June 20th. The launching of the Oseberg vikingship in Tønsberg which JR. helped fundraisers. Ski Art association. Member of jury, The International Architecture Award, Oslo, By the Chicago Athenaeum Museum of Modern Architecture Art and Design.          
2011. Commissioned to design an outdoor cross to the church of Reykholt, Island. Gallery Athene, Drammen. Solfestutstillingen Rjukan, Rælingen and Rauland art-associations.
2010. Opening of permanent Rosseland exhibition at the cultural centre, Finvaag, Vesteraalen Norway. Exhibition North Park University, guest professor and lecturer, Chicago, USA.
 2007 -2009 Commissioned permanent exhibition of collections, Gallery Finvaag, Vesteraalen. N.
2006. Ship decoration, Boudicca, owner Fred Olsen. Nobel Pease Prize Diploma, Muhammad Yunus recipient.
2005 -2003. Project work theme «The Tree of Life” Exhibition the Chicago Athenaeum Museum, Galena, USA. Guest professor at North Park University, Chicago USA. Commissioned work sculpture, Kongsberg Defence & Aerospace. N. Anniversary exhibition, Gallery Kjeldås, Oslo N.
2001. Book illustrations for professor Yoshiyasu Ono, Japan. Exhibition «Art from the Heart” The Chicago Athenaeum Museum. USA.
1999 – 2000 Design of wine labels for German, Italian and French wine and cognac producers. Inauguration of sculpture «Vinland” 20 ton stone shipped from Norway. The Chicago Athenaeum Museum International sculpture park, Schaumburg USA. The Museum owns a collection of 19 paintings and 25 graphic prints depicting the 250th anniversary of the Norwegian Military Academy, whereof one motif was the official gift to the US President Bill Clinton during his state visit to Norway. Japan Foundation scholarship. Travel and stay in Japan.99.
1998. Decoration. 19 graphic prints. Snorri Sturluson Cultural centre, Reykholt, Island. Union Station, exhibition, paintings and prints, Washington DC. USA.
1993 – 1996. Establishing Nøstetangen Glass, Hokksund, Norway – glass designs.
1990 – 1993. 19 book illustrations to the biography of Snorri Sturluson by Ivar Eskeland. Illustrations for Norwegian schoolbooks, Art calendar for Saga Petroleum.
1991 – 1992. Prize, honourable mention, Taipei Fine Art Museum, int.print triennial Taiwan.
1992. Sculpture for the Oil Directorate, Stavanger. N.  Exhibition of paintings in The Eiffel tower. The Eiffel tower celebrating 150 years, Paris, France. Designed porcelain for Rosenthal, Germany, and for Figgjo, Norway. Art calendar for Conoco Oil Company, USA.
1984 Decoration for Royal Viking Hotel, Stockholm Sweden, 500 works. Decoration for North Vind  Hotel, tapestries and prints, Florida, USA. Prize, diploma for graphic art – int. biennale Festival Portreta, Tuzla. YU.
1984 – 1986. Book illustrations «Vinland” Germany. The Vinland suite 24 multi coloured prints. Exhibited in several Museums and all 16 National Museums of Canada.
1976. Prize Zuddeutche Zeitung. Best graphic «Marchenhafte Holzschnitte”.

Short CV – 2012.

Jarle Rosseland, born 1952;  resident in Oslo, Norway.
Jarle Rosseland was born in Bergen Norway but grew up at Ekely in Oslo. Ekely is famous for once having been the home of Edvard Munch but by 1952 his estate had become northern Europe’s largest artist community.  
As a young child, Jarle became a student of his artist father, Inggard Rosseland, and several of his father’s contemporaries.  At the early age of 18, Jarle exhibited at the Norwegian Government’s prestigious Annual Autumn Show.
Education:
·        1970 – 1973:   studied under Professor Gabor Peterdi by Silvermine Guild of Artists in Connecticut and at Yale University, Hayter techniques, USA
·        1970 – 1973:  summer semester at Atelier Nord by Anne Breivik, Oslo Norway
·        1991 studies at Pefiar, Shay Fishman, Ein Hod, Israel.
·        Self-study, multi-artists, associated with international artist communities in the USA, Europe and Asia
·        Has held more than 300 exhibitions, 21 of which have been in national museums.
Selected Activities and Artistic Works:
2013
     Solo exhibition, The Shinbukaku Gallery, Kyoto, Japan.
2012
·        Print edition. The Norwegian Military and secret service.
·        July 29th:   The inauguration of the Cross designed for the church at Reykholt, Iceland.
·        June 20th: The launching of the Oseberg Viking ship in Tønsberg that Jarle helped with fund raising.
·        Ski Art association.
·        Member of Jury, The International Architecture Award, Oslo, under the auspices of the Chicago Athenaeum Museum of Modern Architecture, Art and Design.  
2011
·        Commissioned to design the outdoor Cross for the church on Reykholt Island, Iceland.
·        Exhibition at the Gallery Athene, Drammen.
·        Exhibitions at the Solfestutstillingen Rjukan, Rælingen and Rauland art associations.
2010
·        Opening of permanent Rosseland exhibition at the cultural centre, Finvaag, Vesteraalen, Norway.
·        Exhibition at North Park University Chicago, USA; also guest professor and lecturer.
2007 -2009
·        Commissioned permanent exhibition of collections, Gallery Finvaag, Vesteraalen. Norway.
2006
·        Ship decoration, Boudicca, owned by Fred Olsen.
·        Recipient of the Muhammad Yunus Nobel Peace Prize Diploma.
2005 -2003
·        Project work, themed «The Tree of Life” Exhibition at the Chicago Athenaeum Museum, Galena, USA.
·        Guest professor at North Park University, Chicago USA.
·        Commissioned work sculpture, Kongsberg Defence & Aerospace. Norway.
·        Anniversary exhibition, Gallery Kjeldås, Oslo, Norway.
2001
·        Book illustrations for professor Yoshiyasu Ono, Japan.
·        Exhibition «Art from the Heart”, The Chicago Athenaeum Museum, USA.
1999 – 2000
·        Design of wine labels for German, Italian and French wine and cognac producers.
·        Inauguration of sculpture «Vinland” – a 20 ton stone sculpture, shipped from Norway, to the Chicago Athenaeum Museum International Sculpture Park, Schaumburg USA. The same museum owns a collection of 19 paintings and 25 graphic prints depicting the Viking discovery of Amerika.
·        Illustrations for the 250th anniversary of the Norwegian Military Academy (whereof one motif was the official gift to the then-US President Bill Clinton during his state visit to Norway).
·         Japan Foundation scholarship, visiting  Japan in 2000.
1998
·        Decoration, 19 graphic prints for Snorri Sturluson Cultural centre, Reykholt, Iceland.
·        Union Station Exhibition of Paintings and Prints, Washington DC, USA.
·        Textile designs for CASP, Pune unit, India.
1993 – 1996
·        Established Nøstetangen Glass, Hokksund, Norway, producing glass designs.
·        Exhibition Stadtmuseum Kornhaus Galleri, Tübingen, Germany
1990 – 1993
·        19 book illustrations for the biography of Snorri Sturluson by Ivar Eskeland.