Inggard Rosseland

Billedkunstner 1914-1994

Inggard Rosseland ble født på Vikøy Prestegård den 6. april 1914. I 1922 kjøpte foreldrene hans, Sjurina og Johan Rosseland, småbruket Nesland på Lidarende. Her vokste Inggard opp som odelsgutt med to brødre og en søster. Hans onkel, professor Svein Rosseland, så tidlig hvilket talent Inggard var til å tegne, og ivret for å få ham inn på Kunsthandverkskolen i Bergen. Med eksamen fra reklamelinjen ble han ansatt ved H&A Minde Sjokoladefabrikk, hvor han arbeidet fram til okkupasjons makten overtok. I 1942 giftet han seg med Inger Sæbø. De to slo seg ned på Hop i Bergen, hvor de fikk sønnene Rune og Jarle.

Inggard var en av grunnleggerne av Studieatelieret i Bergen. Familien Inggard Rosseland flyttet til Munchs Ekely i 1961. Miljøet her kom til å bety mye for kunsten hans, men samtidig var Inggard svært bevisst sitt kunstneriske ønske om å skape egne utrykk. Ifølge ham selv var Mons Breivik den læremester han skyldte mest. Dette til tross for at deres kunstverk fremstår svært forskjellig. Inggard glemte aldri sitt hjemsted. Han besøkte Kvam hver sommer, og skisseblokken fulgte ham som alltid. Skisser fikk han også gjort mange av på studiereiser til utlandet. Skissene ble flittig brukt hjemme i atelieret som inspirasjon til større arbeider. Ofte ble elementer fra forskjellige steder kombinert, og kanskje også med motiver fra litterære landskap. Inggard Rosseland døde i sitt hjem på Ekely påskeaften 1994.

Rosseland er representert i en lang rekke gallerier i inn- og utland. Han blir nok først og fremst husket som en eminent grafiker (tresnitt og kobberstikk), men hans oljemalerier er også sentrale. Videre var han keramiker, skulptør, bokillustratør, portrettmaler, kunstkritiker for Vårt Land og tegnelærer. Som grafiker og illustratør gjorde han seg spesielt bemerket med originaltresnitt til Hans Henrik Holms Folkeepos bind VI og VII 1970 – 1971. Han laget også en rekke Jakob Sande tolkninger i sort/hvitt grafikk. Som skulptør utførte Inggard et gedigent arbeide med Solheim Minnekirkegård. Det siste portrettrelieffet hans var av Svein Rosseland. Det ble avduket på Universitetet i Oslo og ved Steinsdalsfossen etter hans død. Når det gjelder hans virke som treskjærer kan nevnes kopien av korsfestelsesgruppen i Urnes stavkirke for kapellet til Pleiestiftelsen i Bergen, et trerelieff som pryder Årdal ungdomsskole, en gallionsfigur bestilt av sjøfartsmuseet i Bergen og frisen som dekorerer Ytre Arna skule.

For meg var han og er han innbegrepet av den romantiske forestillingen om «kunstneren». Farfar levde og åndet for sin kunst. Han arbeidet alltid! I ledige stunder tilegnet han seg kunnskap innenfor vidt forskjellige disipliner, og i hans bibliotek fantes ordbøker og bøker på utallige språk. Jeg er glad jeg fikk lære ham og hans vidunderlige verden å kjenne!

Silje M. Rosseland

Denne artikkelen ble først publisert i boken Attersyn II
(Red. Sjur Tarjei Fykse. Hardangerforlaget, desember 2001)